Home / Mudrolije / Laž i laganje – mudre izreke, poslovice i citati
Mudre izreke o laži i laganju

Laž i laganje – mudre izreke, poslovice i citati

Mudre izreke o laži i laganju

Laž i laganje prate nas od malih nogu. Nije to bez razloga. Istina je ponekad previše važna stvar da je se ne bi štitilo lažima. Kako je laž svojstvena svakom čovjeku, kroz povijest su nastale brojne mudre izreke o laži i laganju. Samo neke od njih stavljamo pred vas u ovom maloj škrabici mudrosti. Pročitajte ih i sami zaključite isplati li se biti apsolutno iskren i je li to mudra odluka. Očito postoje brojne situacije kada je zaista poželjno lagati i druge, ali i samoga sebe. Što vi mislite o svemu tome? U komentarima pri dnu stranicu možete podijeliti s nama neku novu mudrost o laganju i lažima.

Najodvratnije laži su često izrečene u šutnji.
Robert Louis Stephenson

Ako laž ima dobru svrhu, može biti korisnija od istine.
Gulitan Saadi

Mnogi ljudi su kao satovi: pokazuju jedno vrijeme, a otkucavaju drugo.
Narodna mudrost iz Danske

Lažovu ne vjeruju čak ni onda kad daje časnu riječ da laže.
Mihail Mihailovič Zoščenko

Laži ne varaju dugo.
Sofoklo

Laži su tako plodne da je dovoljno samo jedna, a već ih je na tisuće.
Maksim Gorki

Ljudi ponekad lažu i zato što to zahtjeva pristojnost.
Maksim Gorki

Laž koja se dovoljno često izgovara postaje istina.
Vladimir Iljič Uljanov Lenjin

Čovjek ide, put ide,
Zemlja ide, istina ide,
Laž stoji na mjestu.
Vesna Parun

Laž ima bezbroj varijanta, a istina samo jednu.
Hrvatska

Više vrijedi slatka laž nego gorka istina.
Ruska

Lažac za svjedoke obično dovodi pokojnike.
Turkmenska

Laži tako da u laži bude i soli.
Kurdistanska

Pristojnost, katkada, zahtijeva laž.
Maksim Gorki

Lažljivac mora imati dobro pamćenje.
Marcus Fabius Quintillianus Kvintilijan

Postoje tri vrste laži: laž, basmrtna laž i – statistika.
Benjamin Disraeli

Sudbina lažljivaca je da im se ne vjeruje ni kada govore istinu.
Aristotel

Oni koji su spremni uhvatiti se u koštac s lažima i neznanjem, moraju biti dovoljno pametni da znaju prepoznati istinu i dovoljno odvažni da je promiču, čak i u situacijama kada nailaze na posvemašnji otpor.
Bertold Brecht

Ako se o tebi loše govori, i ako je to istina, popravi se; ali ako je laž, smij se.
Epiktet

Ne smije se upotrijebiti nikakva laž, čak ni za dobro zemlje.
Mahatma Ghandi

Zločinački je pretvarati moralnu snagu u slijepu silu.
Mahatma Ghandi

Ako sam zlo govorio, daj mi dokaza o zlu!
Isus

Tko laže vas, lagat će i protiv vas.
Hrvatska

Gdje su velike hvale, tamo su i velike laži.
Latinska

Onaj koji sam sebi laže i sluša svoju laž dotjerat će dotle da neće više poznati istine ni u sebi ni oko sebe, nego će dosljedno prestati poštovati i sebe i druge.
Fjodor Mihajlovič Dostojevski

Lažljivci se vole hvaliti uglavnom kada shvate da nema nikoga tko bi ih mogao u tome ometati.
Ezop

Samo liječnici i žene znaju da je laž potrebna i korisna.
Anatole France

Laž je kao gruda snijega: što se dublje kotrlja, sve je veća, ali kada stane, istopi se.
Martin Luther King

Dok istina obuje cipele, laž proputuje pola svijeta.
Mark Twain

Onaj tko nema dobro pamćenje, ne treba se upuštati u laži.
Michel Eyquem de Montaigne

Mnogo ih je od obmana i lažnih čuda napravilo zanat varajući naivni puk.
Leonardo da Vinci

Ne zaboravimo da nasilje ne živi samo, da je nesposobno živjeti samo: ono je intimno povezano s laži. Nasilje nalazi svoje jedino utočište u laži, a laž svoju jedinu podršku u nasilju. Svaki čovjek koji je izabrao nasilje kao sredstvo neupitno mora izabrati laž kao pravilo.
Aleksandar Solženjicin

Gdje su velike hvale, tamo su i mnoge laži.
Latinska

About Zajebanko

Također pogledaj

Mudre izreke o novcu

Mudre izreke o novcu

Mudre misli, poslovice i izjave poznatih osoba o novcu Pročitajte mudre izreke o novcu i …